Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

DATA PRODUKCJI I PROCESY STARZENIA OPON          

Data produkcji znajduje się na boku opony. W celu sprawdzenia daty produkcji należy właściwie odczytać kod informacyjny znajdujący się na bocznej stronie ogumienia. Kod informacyjny rozpoczyna się od liter DOT (skrót od nazwy Departament of Transport – Departament Transportu oznacza, że opona spełnia normy amerykańskiego departamentu transportu i została dopuszczona do użytku na drogach USA). Po skrócie DOT znajduje się kod fabryki, w której opona została wyprodukowana, kod wymiaru opony i ewentualny kod producenta. Na samym końcu znajduje się data produkcji opony. Data produkcji przedstawiona jest w postaci czterech cyfr, z których dwie pierwsze oznaczają numer tygodnia w roku, a pozostałe dwie cyfry oznaczają dwie ostatnie cyfry roku. Na przykład 2716 oznacza, że opona została wyprodukowana w 27 tygodniu 2016 roku. Poniżej przedstawiono przykładowy kod informacyjny opony:

DOT HW03 AVLA 2716

Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport", za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego informuje, że kilkuletnie, nieużywane, odpowiednio przechowywane i wcześniej niemontowane opony są równie dobre, jak z bieżącej produkcji. Opona spełniająca takie warunki jest w pełni wartościowym produktem, który nie stracił swoich właściwości.

Opony, w przeciwieństwie do innych produktów takich jak np. żywność czy kosmetyki nie mają terminu ważności. Właściwości gumy zmieniają się na przestrzeni lat, a nie kilku miesięcy. W celu spowolnienia tego procesu producenci dodają do mieszanki, z której składa się opona, substancje wchodzące w reakcje chemiczne z tlenem i ozonem.

Starzenie się opony podczas przechowywania jest praktycznie niezauważalne i nie ma znaczenia w porównaniu z oponą, która jest w użyciu. Opona niezamontowana na pojeździe nie starzeje się w sposób znaczący, ponieważ jest nienapompowana i nieobciążona.

Proces starzenia się opon rozpoczyna się z chwilą zamontowania ich na pojeździe.

Po zamontowaniu opon na pojeździe należy dokonywać czynności konserwacyjnych, do których zaliczamy: zachowanie prawidłowego ciśnienia, regulacja zbieżności kół i osi pojazdu, pomiaru głębokości bieżnika oraz sprawdzenie opon pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Stosowanie się do powyższych zaleceń sprawi spowolnienie procesu starzenia się opon.

Badania przeprowadzone przez jednego z producentów opon, firmę Michelin i organizacje testujące ogumienie wykazały brak zmian w wytrzymałości opon nowych i magazynowanych przez 3 lata oraz nie stwierdziły istotnych zmian w osiągach na śniegu i mokrej nawierzchni. Uwzględniając tylko procesy starzeniowe występujące pod wpływem temperatury określono, że dla opon użytkowanych standardowo przez rok przy przebiegu 19000 km powstałe zużycie jest porównywalne ze zmianą właściwości opony pod wpływem procesu starzenia w wyniku magazynowania przez 17 lat. Oznacza to, że opona będąca 3 tygodnie w eksploatacji posiada zmiany starzeniowe odpowiadające jej magazynowaniu przez 1 rok.

Opony magazynowane są w serwisach oponiarskich lub magazynach w odpowiednich warunkach, gdzie są chronione przed bezpośrednim źródłem światła, złą pogodą i wilgotnością. Dzięki temu nie tracą swoich właściwości. Zgodnie z rekomendacją Europejskiej Organizacji Opon i Kół (ETRTO) z 2008 roku opony powinny być przechowywane w suchym, chłodnym pomieszczeniu z dobrą wentylacją oraz temperaturą. Opony nie powinny znajdować się w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła, chemikaliów, rozpuszczalników, paliw, smarów, rozpuszczalników, które mogłyby mieć wpływ na właściwości gumy.

Badania Amerykańskiego Departamentu Transportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Autostrad (NHTSA) nad procesem starzenia się opon jasno wskazały na temperaturę jako kluczowy czynnik starzenia się gumy. Pozostałe czynniki starzeniowe zostały pominięte jako mniej istotne. Badania NHTSA nie wskazały także na jakąkolwiek korelację przyspieszonych procesów starzeniowych z marką opony. Ponadto nie można stwierdzić, że wszystkie opony z półki premium starzeją się wolniej. Istotne różnice w szybkości zachodzących procesów fizyko-chemicznych są bezpośrednio zależne od mieszanki gumowej, z której została wykonana opona.

Średnia temperatura, do jakiej rozgrzewa się opona podczas jazdy to około 65⁰C . Z kolei zalecana temperatura przechowywania opony to około 10-15⁰C. Opona będąca w użytkowaniu starzeje się około 20-krotnie szybciej niż ta, która przechowywana jest we właściwych warunkach. Procesy starzeniowe w oponie właściwie składowanej przez 3 lata odpowiadają zmianie stanu ogumienia używanego przez mniej niż 2 miesiące. Zatem zmiany starzeniowe opon podczas ich magazynowania są niezauważalne lub znikome w porównaniu do szybkości zmian starzeniowych rozpoczynających się od momentu rozpoczęcia ich eksploatacji.

Zgodnie z rekomendacją zawartą w Polskiej Normie PN-C-94300-7 dystrybutor powinien informować klienta o wieku opony o ile DOT opony jest starszy niż 24 miesiące. Ta sama norma mówi, że ogumienie o dacie produkcji do 36 miesięcy jest pełnowartościowe. Klienci powinni świadomie dokonywać zakupu opon starszych niż 24 miesiące.

W czerwcu 2001 roku Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Gumy (BRMA) wydało zalecenia, zgodnie z którymi nie należy wprowadzać do użytkowania opon, których wiek przekracza 6 lat oraz wszystkie opony, których wiek przekracza 10 lat należy wymienić na nowe.

Z kolei w maju 2005 roku Japońskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (JATMA) wydało zalecenie, w którym zachęca użytkowników do bezzwłocznej kontroli opon po 5 latach użytkowania w celu sprawdzenia czy nadal mogą być używane. Ponadto JATMA zaleca, aby wszystkie opony wyprodukowane ponad 10 lat temu zostały wymienione na nowe (nawet jeżeli wyglądają na zdatne do użytku).

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Koreański Departament Ochrony Konsumenta brak jest różnic w osiągach podczas jazdy z dużą prędkością i podczas cykli hamowania i ruszania w przypadku opon nowych i nieużywanych opon trzyletnich. Badania przeprowadzone w Arabii Saudyjskiej wykazały, że zmiany starzeniowe w oponie używanej na pojeździe przez rok są porównywalne do zmian starzeniowych opony przechowywanej przez 10lat.

W Niemczech, dwa największe stowarzyszenia reprezentujące producentów opon oraz wyrobów gumowych: Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) oraz Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) wraz z największymi dealerami opon ustaliły wspólną interpretację żywotności opony. Zgodnie z tą interpretacją, opona, której wiek nie przekracza pięciu lat i była przechowywana we właściwych warunkach jest uważana za produkt nowy i nadający się do sprzedaży.

Podsumowując, głównym kryterium decydującym o zakupie opon nie powinna być ich data produkcji, ale stan techniczny. Według zgodnej opinii wielu ekspertów z branży oponiarskiej nieużywane opony z datą produkcji od 3 do 5 lat można bez obaw kupować pod warunkiem, że były przechowywane w odpowiednich warunkach. O tym, że opony były przechowywane w złych warunkach świadczą przede wszystkim mikropęknięcia znajdujące się na ich powierzchni.

Witryna stworzona na platformie